Hur är det egentligen med "kränkande fotografering"

Har under dom senaste dagarna fått höra en del kommentarer om fotografering med tanke på den nya lagen. Och eftersom jag nästan alltid har med mig kameran är det ju bra att veta hur lagen är:

Kränkande fotografering blir ett brott (JuU21)

Det nya brottet kränkande fotografering införs i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. För att en fotografering ska vara straffbar krävs också att den sker utan tillåtelse från den som blir fotograferad. Straffet blir böter eller fängelse i högst två år.

En fotografering ska inte räknas som brottslig om den är försvarlig med tanke på syfte och sammanhang. Det kan till exempel handla om en fotografering som utgör ett journalistiskt nyhetsarbete. Bestämmelsen ska inte heller gälla den som fotograferar någon inom ramen för en myndighets verksamhet. För att avgöra om en fotografering är försvarlig ska en helhetsbedömning göras i det enskilda fallet.

Källa: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001JuU21&doctype=bet#tab=decision

Jag krypper aldrig runt i buskarna och fotar så lagen behöver jag inte oroa mig för! Sen ska man ju ändå vara försiktig, av respekt för personerna som hamnar på korten..........

Här hittar du några länkar till fotosidor som skrivit lite mer utförligt vad som gäller:

Kommentera här: