Narcissistiska drag.....

Jag antar att du också har träffat dom människorna,
som alltid är kvicka och snabba på att tala om hur saker och ting bör vara.
Som mer än gärna påminner dig om negativa saker som du gjort, villket årtal har mindre betydelse.....
Och mer än gärna tar upp dåliga saker som dom hört eller tror sig hört om dig.
Det är människor som inte mår bra! Men i stället för att ta itu med sig själv och sitt dåliga mående (att inse saker om sig själv kan vara smärtsamt), projicerar man sina egna brister, fel, beetenden osv. på andra människor för att distrahera och avleda uppmärsamheten från sig själv och sina egna fel Ofta är det dom brister och fel som du anklagas för, som är deras brister.......
Något jag ofta upplever är: 
Vad du säger om eller till en annan människa
säger mer om dig,
än vad det säger om den du talar om/till.........................
 
 

Kommentera här: