ADVENTure Dog Conference 2010


Måste ju göra lite reklam för en intressant och spännande kurs!!! Det är min bror David och hans fru som har ansvaret (?) för HUNDutbildningsgruppen. Om ni är intresserade gå in på : http://www.adventuredogconference.se/  Jag hoppas att jag får "Låna" texten David?

ADVENTure Dog Conference 2010

Länge hade vi hundägare drömt om att det skulle koma program om hundar på TV. Vilka typer av program det skulle vara fanns det självklart olika åsikter om. Tävlingsintresserad hundägare förespråkade att hundsporten skulle komma in i den befintliga sportbevakningen. Andra hundägare ville ha mer lättsamma program med söta hundar och enkla tips på hur man sköter sin hund. Många hundinstruktörer förordade istället en ”TV-hundskola” där vardagslydnad skulle läras ut. Medan vi som intresserar oss för hundens beteende önskade oss ett program med hundens etologi och psykologi i centrum.
Nu när hundar i TV inte längre är en sällsynthet, kan vi se att det blev en helt annan typ av program som kom att dominerar utbudet, de s.k. makeover programmen.
Vissa hundägare har svalt allt med hull och hår och gått från att utföra ”hoppsasteg” när hunden gör rätt till att härma ormars väsande när hunden gör fel. Medan andra inte är lika nöjda och olika tittarstormarna har avlöst varandra.
Men hur har dessa TV-program påverkat svenska hundägare och hundar? Är det som kritikerna påstår att våldet gjort sitt återtåg in i hunddressyren? Ser vi en ”Timell-effekt” när hundägare försöker imitera det de ser på TV? Eller går det att se en ökad hundkunskap hos vanliga hundägare nu när träningsråd är så lättillgängliga? Har dessa hundprogram tvärt emot vad kritikerna påstått lett till en förbättrad hundhållning i Sverige?
Det finns inga enkla svar på dessa frågor, men på ADC 2010 ska vi försöka att belysa dessa ämnen ur olika vinklar, och låta båda sidorna komma till tals.
Även om makeover programmen dominerar utbudet just nu, finns det andra typer av hundprogram. Vi kommer att belysa även dessa.
I år kommer vi att förlänga konferensen med två timmar för att ge mer utrymme för fler frågor till föredraghållarna och en mer fördjupad slutdebatt. Trots det kommer vi inte att höja priset utan priset blir detsamma som på tidigare konferenser.

 Välkomna! 

Hunden i TV

ur olika vinklar

SCHEMA (preliminärt)

 Go kväll Barbro Börjesson (hundtränare)

 Go kväll Lotta Strömland (producent)

 Hundcoachen Fredrik Steen (programledare)

Görel (Mia & Klara) Klara Zimmergren (tv-programledare & humorskådespelerska)

 Hundkoll m.m. Ingvar Ernblad (producent)

 Cesar Millans metoder i Sverige 1 Bengt Rödseth (Gyllerboda Hundcenter)

 Cesar Millans metoder i Sverige 2 Jennie Schedin (Sveriges hundskola)

 Social organisation och rangordning hos hundar Per Jensen (professor i etologi)

 Ägarens betydelse vid hundproblem Linda Atmer (biolog)

 ”Energiernas” betydelse för hundträningen Hanno Essèn (docent i teoretisk fysik, ordförande i Föreningen Vetenskap och Folkbildning)

 Vilka regler gäller när hund medverkar i TV? Anna Lindgren (Jordbruksverket)

Gör om oss: makeover-programmens kulturella konventioner och betydelser Anna Edin (fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap)

 Hur har hundprogrammen påverkat hundsverige? 1 Anders Hallgren (psykolog)

 Hur har hundprogrammen påverkat hundsverige? 2 Memea Mohlin (hundägarcoach)

 Hur har hundprogrammen påverkat hundsverige? 3 Cilla Danielsson (utbildare)

 Hur har hundprogrammen påverkat hundsverige? 4 Reino Oskarsson (dressör)

Paneldiskussion om hur hundprogrammen påverkar hundsverige

1.    Föreläsare från årets konferens

 2.    Föreläsare från tidigare konferenser:

       Curt Blixt (mentalbeskrivare m.m.)

         Ingrid Tapper (biolog)

       Maria Yttermyr (klickertränare)

       Sven Stenson (kriminalinspektör)

       Per Arvelius (husdjursagronom)

       Hans Rosenberg (Svenska kennelklubben)

       Eva Eriksmarck (Djurskyddsinspektörernas Riksförening)

       Åsa Klint (Svenska brukshundsklubben)

       Åsa Hagelstedt (Djurskyddet Sverige

       Lars Werdelin (paleontolog)

       Lotta Lejdström (TV-hundtränare)

       m. fl.

3.    Publiken

 Moderator

Staffan Thorman (förbundsordförare Svenska Brukshundsklubben)

Arrangör: HUNDutbildningsgruppen

Plats: Thorildsplans gymnasium, Stockholm
Datum: lördag 4/12
Tid: 09.00 – 19.00
Pris: 700 Sek.

Anmälan: www.adventuredogconference.se/anmalan.asp

Tyvärr kan jag inte närvara, har nog lite förberedelser att göra.................. 

 

 

 

 

Kommentera här: